Typy řezů

Základem pro údržbu stromu, již od výsadby, je dobře provedený řez. Řez je ale vždy stromem vnímán jako poranění. Je proto třeba zvolit takové řešení, které dává předpoklad k převážení kladných účinků řezu nad nežádoucími.

 

Řezy zakládací

Řezy, které jsou prováděny v ranném věku dřevin a to cca do věku 15-20 let v období jejich intenzivního růstu. Mezi zakládací řezy stromů řadíme:

 • Srovnávací (komparativní) řez - řez prováděný za účelem srovnání poměru nadzemní a podzemní části stromu při výsadbě.
 • Výchovné řez - provádí se u mladých jedinců, do cca 20 let po jejich výsadbě na trvalé stanoviště. Cílem tohoto řezu je především dosažení požadovaného tvaru koruny - zamezení tvorby defektních (tlakových) vidlic a vytvoření podchozí či podjezdné výšky. Intenzita opakování: 2-5 let.
 

Řezy udržovací

Řezy prováděné u vzrostlých stromů s cílem zajistit dlouhodobou funkčnost stromu a omezit jeho negativní vlivy na okolí. Mezi udržovací řezy stromu patří:

 • Zdravotní řez - nejčastěji prováděný udržovací řez s komplexním účinkem pro ošetřovaný strom. Tento řez má zabezpečit dlouhodobou vysokou funkčnost ošetřeného stromu při udržení dobrého zdravotního stavu, vitality a bezpečnosti. Intenzita opakování: 3-8 let.
 • Bezpečnostní řez - je v podstatě omezenou variantou zdravotního řezu, jeho hlavním cílem je zabránit nebezpečí v souvislosti s poškozenými, suchými, nalomenými či zlomenými větvemi volně visícími v korunách stromu a hrozícími pádem.
 • Redukční řezy lokální - odstranění části větve nebo koruny.  Typy redukčních řezů:
  • směrem k překážce
  • z důvodu stabilizace
  • Úprava průjezdného a průchozího profil
 • Odstranění výmladků
 

Řezy stabilizační

Redukce velikosti koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu či celkového rozpadu koruny u stromů s narušenou stabilitou.

 • Redukce obvodová - zmenšení náporové plochy koruny a snížení těžiště
 • Stabilizace sekundární koruny - řešení nadměrného řezu bez další údržby
 • Sesazovací řez - pouze vrba a topol
 

Řezy tvarovací

Zakládané v rámci výchovného řezu nebo po dosažení požadované výšky a opakované v krátkém intervalu po celý život stromu.

 • Řez na hlavu - pravidelné odstraňování jednoletých až tříletých výhonů ve stejném místě, což vytvoří zduřeniny, tzv. ,,hlavy"
 • Řez živých plotů a stěn