Typy řezů

Základem pro údržbu stromu, již od výsadby, je dobře provedený řez. Řez je ale vždy stromem vnímán jako poranění. Je proto třeba zvolit takové řešení, které dává předpoklad k převážení kladných účinků řezu nad nežádoucími.

 

Zakládací řezy

Řezy, které jsou prováděny v ranném věku dřevin a to cca do věku 15-20 let v období jejich intenzivního růstu. Mezi zakládací řezy stromů řadíme:

 • Srovnávací (komparativní) řezy - řez prováděný za účelem srovnání poměru nadzemní a podzemní části stromu při výsadbě na trvalé stanoviště nebo u dospělých jedinců, kdy byla jedna z částí stromu výrazně poškozena (např. stavební činností) a hrozí následné nebezpečí poškození i druhé části.
 • Výchovné řezy - provádí se většinou u mladých jedinců, do 10-15 let po jejich výsadbě na trvalé stanoviště. Cílem tohoto řezu je dosažení požadovaného tvaru koruny pro daný druh stromu, která bude statický odolná, dále pak snaha přizpůsobit velikost a tvar koruny požadavkům stanoviště. Období realizace: předjarní období a období plné vegetace. Intenzita opakování: 1- 4 roky.

 

Udržovací řezy

Řezy prováděné u vzrostlých stromů s cílem zajistit dlouhodobou funkčnost stromu a omezit jeho negativní vlivy na okolí. Mezi udržovací řezy stromu patří:

 • Zdravotní řezy - nejčastěji prováděný udržovací řez s komplexním účinkem pro ošetřovaný strom. Tento řez má zabezpečit dlouhodobou vysokou funkčnost ošetřeného stromu při udržení dobrého zdravotního stavu, vitality a bezpečnosti. Období realizace: období plné vegetace. Intenzita opakování: 5-15 let.
 • Bezpečnostní řezy - je v podstatě omezenou variantou zdravotního řezu, jeho hlavním cílem je zabránit nebezpečí v souvislosti s poškozenými, suchými, nalomenými či zlomenými větvemi volně visícími v korunách stromu a hrozícími pádem. Období realizace: kdykoliv. Intenzita opakování: 2-6 let.
 • Redukční řezy - používají se pro snížení hustoty koruny, prosvětlení a redukci obvodu koruny. Součástí těchto řezů je i odstranění suchých, problematických či infikovaných větví. Dobře provedené řezy tak plní i funkci ozdravnou. Typy redukčních řezů:
  • prosvětlovací
  • symetrizační
  • stabilizační
  • sesazovací (řez na torzo)