Kácení

Když strom nelze zachránit, například proto, že je příliš starý, nemocný nebo roste na špatném stanovišti, je nutné jej pokácet. Je-li okolo dostatek volného prostoru, zvládne kácení každý strejda Dr. Voštěp. Stromy rostoucí na zahradě, nad domem či v blízkosti elektrického vedení je ale nutné kácet od vrcholu a každou větev bezpečně spustit do předem vytipovaného místa, kde nemůže nic poškodit. Velké stromy, v jejichž blízkosti je zpevněná cesta, lze kácet pomocí autojeřábu, který umožňuje spouštět velké části koruny v celku a pokládat je i do větší vzdálenosti od stromu. Součástí kácení je úprava pařezu na požadovanou výšku nebo zarovnání k povrchu okolní zeminy. Speciální pařezovou frézou je možné pařez vybrousit až 20 cm pod zem.