Dynamické či statické zajištění koruny

Stromy tvořené více kmeny či velkými kosterními větvemi mohou vyžadovat pro zajištění bezpečnosti svázání dynamickou vazbou pro tlumení extrémních výkyvů. Ve speciálních případech používáme ocelové statické vazby, třeba u prasklých vidlic, kde je nutné počítat s trvalou zátěží.

Díky tomuto opatření je strom mnohem odolnější vůči vichřici a zatížení sněhem. Jestliže by i poté došlo k ulomení větve, zůstala by viset na vazbě a bylo by možné její bezpečné spuštění na zem.