Povolení ke kácení

Dřeviny jsou chráněny zákonem před poškozováním a ničením.

S účinností od 15.7.2013 platí novela vyhlášky 395/1992 Sb., která doposud omezovala kácení dřevin. Podle této novely si u domu na vlastní oplocené zahradě může její majitel kácet dřeviny bez povolení úřadu.

Více na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kaceci_vyhlaska/$FILE/OTM_vyhlaska_dreviny_20130703.pdf

 

Ke kácení stromů rostoucích mimo ,,zahradu" (viz. výše) a les není třeba povolení obecního úřadu v těchto případech:
1) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.
2) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.
3) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.

 

V ostatních případech je nutné povolení obecního úřadu.
V žádosti by měly být tyto náležitosti:
Jméno, příjmení, adresa žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, kde se dřevina nachází, specifikace dřevin žádaných ke kácení - druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene ve výšce 130 cm, zdůvodnění žádosti.